Şirket Politikamız

Her biriminde, her kademesinde aynı heyecanla çalışan arkadaşlarımız gelecekte de sektörün liderlerinden olmamızı sağlayacaklardır. Yasal mevzuat kadar etik değerleri de önemsiyoruz. Her türlü çıkar çatışmasını

önleyecek tedbirleri alıyoruz.

Yasal sorumluluklar kadar sosyal sorumluluklarımızı biliyor ve kazançlarımızı toplumumuzla paylaşıyoruz.

Her türlü farklılıkları zenginlik olarak algılıyor; ayrımcılığı reddediyoruz.

Bilmezsek ölçemeyiz, ölçmezsek yönetemeyiz düşüncesi ile her adımımızı tanımlıyor, performansımızı ölçüyor ve sürekli geliştirmek için çaba sarf ediyoruz.

Müşterilerinin paydaşlarının, çalışan ve sermayedarlarının mutlu olacağı kazan / kazan prensibinin işlediği,

birlikte büyüdüğü çalışma ortamını birlikte oluşturacağız.

Çevreyi koruyup geliştirmeyi, kirliliği önlemeyi, kaynakları verimli kullanmayı şirket politikası olarak benimsiyoruz.

Hizmet kalitemiz kadar hizmetin zamanında müşteriye sunulması için risklerimizi tanımlıyor,

tedbirlerimizi alıyor ve her türlü olumsuzluğa karşı pratik kazanıp kesintisiz sürekliliği için çabalıyoruz.

Her sabah doğan güneşle dünyanın yeniden kurulduğunu biliyoruz ve yeni dünyada yerimizi almak için her

gün kendimizi yeniliyoruz.

Bilginin paylaşılarak arttığını bildiğimiz kadar, gizliliğinin önemini de biliyoruz. Bilginin ilgili kişiler dışında dağılmasını önleyecek tedbirleri alıyoruz.

Kişisel verilerinizin gizliliğinin önemini biliyor, yasal mevzuata uygun hareket ediyoruz.

Önce insan diyerek İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına özen gösterirken, mal canın yongasıdır diyerek mal emniyetine de dikkat ediyoruz.