Şirket Politikamız

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi 

• Çevre güvenliğine özen göstererek kirliliği kaynağında tespit etmeyi ve kirliliği en aza indirmeyi, 

• Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmeyi, 

• Tüm çalışanların katılımını sağlayarak, çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın ve müşterilerimizin önerileri ile yenilenen yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, 

• Rüşvetle Mücadelede etkili bir şekilde çalışılması için gerekli olan yeterli ve uygun kaynakların tahsis edileceğini, 

• Rüşvetle Mücadele ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulacağını, 

• Personelimizin misillemeye ve ayrımcılığa maruz kalmasını veya haksız disiplin cezasına çarptırılmasını engellemeyi,

 • Şirket çalışanlarının, müşterilerden veya şirketin mal veya hizmet satın aldığı iş ortaklarından hediye kabul etmemesi için takipçi olmayı,

 • Yaşanabilir bir dünya kurma çabaları yürüterek hizmet kalitemizi yükseltmeyi taahhüt ederiz